Sluta jobba före 65 år

Vi börjar betala ut din tjänstepension automatiskt när du är 65 år. Det är också vid den åldern som de allra flesta väljer att gå i pension. Om du vill kan du ta ut pensionen tidigare eller jobba och ta ut pension samtidigt.

Bra att tänka på

  • Om du tar ut pension samtidigt som du jobbar kan skatten bli högre.
  • Du måste meddela oss om du vill ta ut din tjänstepension från AMF före 65 år.
  • Längre utbetalningstid betyder lägre pension per månad.
  • Fundera över om du ska göra några ändringar när det gäller återbetalningsskydd.
  • Logga in på Dina sidor och räkna på din pension.

Nytt för dig med Avtalspension SAF-LO

Från och med 1 juli 2015 gäller nya regler för förtida och partiellt pensionsuttag.

Läs mer om de nya reglerna hos Fora


Få koll på hela din pension

Har du arbetat hos flera arbetsgivare eller sparat till din pension hos flera bolag? Då kan du ha pensionssparande hos flera bolag som du behöver kontakta. Utöver tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande får du dessutom allmän pension från staten. Hos minpension.se får du bra överblick.

Allmän pension från staten

Den allmänna pensionen från staten kan du ansöka om att ta ut tidigast när du fyllt 61 år. Du ansöker hos Pensionsmyndigheten. Om du bor i Sverige är det lagom att lämna in ansökan 2–3 månader innan du vill få ut pensionen.

Pensionen blir lägre

Ju tidigare du tar ut din pension, desto mindre blir det per månad, livet ut.

Hos minpension.se kan du göra en prognos och se vad det blir om du väljer att gå tidigt.

Hos Skatteverket kan du ta reda på vad skatten blir. Skatt på pension är högre än skatt på lön eftersom du inte får något jobbskatteavdrag.