Så får du din pension från AMF

När din pension ska betalas ut finns det några saker du behöver känna till. Det hela fungerar på lite olika sätt, beroende på om du bor i Sverige eller utomlands.

Utbetalning den 22:a varje månad

Vi betalar ut din pension den 22:a varje månad. Om den 22:a är en lördag eller söndag får du pengarna på fredagen.

Kontonummer

För att du ska få din pension behöver vi ditt kontonummer - det lämnar du enklast på Dina sidor.

Om vi inte fått ditt kontonummer när din utbetalning börjar, drar vi ändå utbetalningsbeloppet från din försäkring. Beloppet behålls hos AMF tills vi får in ditt kontonummer.

Skatt

Vanligtvis drar vi 30 procent i skatt. Meddela oss om du vill att vi ska dra mer i skatt. Logga in till Dina sidor för att höja skatten.

Om du istället vill att vi ska dra mindre behöver du bifoga ett intyg från Skatteverket, där det framgår att det gäller utbetalning från AMF. När du vill att vi ska dra mindre skatt måste du ange detta på nytt vid varje årsskifte. Varje år i januari hittar du din kontrolluppgift på Dina sidor. Där talar vi om hur mycket pension du fick från AMF förra året och hur mycket skatt vi betalade in.

Pensionstillägg

I vissa fall görs en värdesäkring i form av ett pensionstillägg till grundpensionen under utbetalningstiden.

Vid dödsfall

Utbetalningen av pension från AMF upphör från och med månaden efter dödsfallet. Om den avlidne har en försäkring med efterlevandeskydd betalas detta ut – annars upphör all betalning. Bor den avlidne i Sverige får AMF får reda på dödsfallet via SPAR. För personer bosatta utomlands måste dödsfallet anmälas till oss.


För dig som bor utomlands

Levnadsintyg

För att vi ska kunna betala ut pension till dig som är bosatt utomlands behöver du en gång om året fylla i ett levnadsintyg. Vi skickar intyget till dig i början av maj.

När du skrivit under intyget skickar du det till:

Pensionsutbetalning AMF
113 88 Stockholm.

Du kan också faxa intyget till +46 8 696 34 10, eller skanna in det och skicka via e-post till info@amf.se.

Logga in och signera ditt levnadsintyg på amf.se

Om du har en svensk e-legitimation kan du logga in på Dina sidor. på amf.se och signera levnadsintyget där. Då slipper du skicka blanketten till oss. På Dina sidor kan du också ändra dina kontouppgifter.

När du skickat in levnadsintyget

När AMF fått ditt levnadsintyg betalas pensionen ut som vanligt. Om vi inte får något levnadsintyg stoppas utbetalningen av din pension från och med september. Så fort vi får ditt inskickade levnadsintyg börjar vi betala ut pensionen igen, inklusive de pengar som varit stoppade.

Adressändring

När du bor utomlands måste du anmäla din adress – även vid adressändring. Det gör du genom att skicka ett brev med dina personuppgifter och din adress till AMF, 113 88 Stockholm. Du kan också skanna in adressuppgifterna med din underskrift och skicka dem via e-post till info@amf.se. Om du däremot bor i Sverige hämtar vi själva adressen från SPAR och du gör eventuell adressändring som vanligt till Skatteverket.

Särskild inkomstskatt

Kontakta Skatteverket om du vill ansöka om särskild inkomstskatt för utlandsbosatta. Det gäller dig som är bosatt utomlands och arbetar i Sverige kortare tid än sex månader eller får pension från Sverige.