Så får du din pension

När din pension ska betalas ut finns det några saker du behöver känna till. Det hela fungerar på lite olika sätt, beroende på om du bor i Sverige eller utomlands. Här får du även hjälp med hur du kan kontakta tidigare arbetsgivare.

Utbetalning den 22:a varje månad

Vi betalar ut din pension den 22:a varje månad. Om den 22:a är en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.

Kontonummer

För att du ska få din pension behöver vi ditt kontonummer - det lämnar du enklast på Dina sidor.

Om vi inte fått ditt kontonummer när din utbetalning börjar, drar vi ändå utbetalningsbeloppet från din försäkring. Beloppet behålls hos AMF tills vi får in ditt kontonummer.

Skatt

Vanligtvis drar vi 30 procent i skatt. Meddela oss om du vill att vi ska dra mer i skatt. Logga in till Dina sidor för att höja skatten.

Om du istället vill att vi ska dra mindre behöver du bifoga ett intyg från Skatteverket, där det framgår att det gäller utbetalning från AMF. När du vill att vi ska dra mindre skatt måste du ange detta på nytt vid varje årsskifte. Varje år i januari hittar du din kontrolluppgift på Dina sidor. Där talar vi om hur mycket pension du fick från AMF förra året och hur mycket skatt vi betalade in.

Pensionstillägg

I vissa fall görs en värdesäkring i form av ett pensionstillägg till grundpensionen under utbetalningstiden.

Vid dödsfall

Utbetalningen av pension från AMF upphör från och med månaden efter dödsfallet. Om den avlidne har en försäkring med efterlevandeskydd betalas detta ut – annars upphör all betalning. Bor den avlidne i Sverige får AMF reda på dödsfallet via SPAR. För personer bosatta utomlands måste dödsfallet anmälas till oss.


För dig som bor utomlands

Levnadsintyg

För att vi ska kunna betala ut pension till dig som är bosatt utomlands behöver du en gång om året fylla i ett levnadsintyg. Vi skickar intyget till dig i början av maj.

När du skrivit under intyget skickar du det till:

AMF c/o Depona
Box 231
151 23 Södertälje

Du kan också faxa intyget till +46 8 696 34 10, eller skanna in det och skicka via e-post till info@amf.se.

Logga in och signera ditt levnadsintyg på amf.se

Om du har en svensk e-legitimation kan du logga in på Dina sidor. på amf.se och signera levnadsintyget där. Då slipper du skicka blanketten till oss. På Dina sidor kan du också ändra dina kontouppgifter.

När du skickat in levnadsintyget

När AMF fått ditt levnadsintyg betalas pensionen ut som vanligt. Om vi inte får något levnadsintyg stoppas utbetalningen av din pension från och med september. Så fort vi får ditt inskickade levnadsintyg börjar vi betala ut pensionen igen, inklusive de pengar som varit stoppade.

Adressändring

Vi hämtar våra adresser från statens personadressregister (SPAR) och har därför ingen möjlighet att registrera din utländska adress. För att du ska få viktig information skickad till dig behöver du avregistrera dig hos Skatteverket genom att anmäla din utländska adress och att du är utflyttad från Sverige.

Vill du fortfarande vara registrerad hos Skatteverket men ändå få din post skickad till utlandet, behöver du anmäla en särskild adress hos dem. AMF får uppgifterna automatiskt en kort tid efter det att du anmält din adress till Skatteverket.

Observera att du behöver anmäla din adress direkt till AMF om du i framtiden byter adress utanför Sverige. Detta eftersom att vi i dessa fall inte får dina adressuppgifter från svenska myndigheter.

Särskild inkomstskatt

Kontakta Skatteverket om du vill ansöka om särskild inkomstskatt för utlandsbosatta. Det gäller dig som är bosatt utomlands och arbetar i Sverige kortare tid än sex månader eller får pension från Sverige.


Tjänstepension från tidigare arbetsgivare

Många har arbetat inom flera avtalsområden. Tyvärr finns det inte någonstans ett samlat register över var man har jobbat. I stället måste du själv skapa dig en bild av de arbetsgivare du har haft. Beroende på var du har jobbat är det olika ställen du kan kontakta.

Privatanställd arbetare: Avtalspension SAF-LO

Logga in på Dina sidor så ser du vilka privata arbetsgivare som har betalat in pengar till din tjänstepension före 1996.

Gäller det uppgifter om privata anställningar från och med 1996 så är det valcentralen Fora du ska vända dig till.


Privatanställd tjänsteman: ITP och ITPK

AMF har tyvärr inga uppgifter om dina arbetsgivare. Har du varit anställd som tjänsteman inom privata företag så kan du kontakta den valcentral du tillhör för att få att få reda på vilka arbetsgivare på privata företag som har betalat in till din tjänstepension.

Collectum

Valcentralen


Anställd i kommun eller landsting: KAP-KL och AKAP-KL

AMF har tyvärr inga uppgifter om dina arbetsgivare. Har du arbetat inom kommun eller landsting så kan du vända dig till pensionshandläggaren inom den kommun eller det landsting där du var anställd senast. Du kan även kontakta den valcentral du tillhör.

Pensionsvalet

Valcentralen


Statligt anställd: PA 16

AMF har tyvärr inga uppgifter om dina arbetsgivare. Kontakta SPV, Statens Tjänstepensionsverk, för att få besked om dina statliga anställningar.