Kvinna som håller bricka.

Så får du din pension

När din pension ska betalas ut finns det några saker du behöver känna till. Det hela fungerar på lite olika sätt, beroende på om du bor i Sverige eller utomlands. Här får du även hjälp med hur du kan kontakta tidigare arbetsgivare.

Utbetalning den 22:a varje månad

Vi betalar ut din pension den 22:a varje månad. Om den 22:a är en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.


Kontonummer

För att du ska få din pension behöver vi ditt kontonummer - det lämnar du enklast på Dina sidor.

Om vi inte fått ditt kontonummer när din utbetalning börjar, drar vi ändå utbetalningsbeloppet från din försäkring. Beloppet behålls hos AMF tills vi får in ditt kontonummer.


Skatt

Vi drar vanligtvis 30 procent i skatt. Om du vill att vi ska dra mer eller mindre i skatt behöver du meddela oss. Det gör du enklast på Dina sidor. 

Om du vill att vi ska dra mindre i skatt behöver du bifoga ett intyg från Skatteverket, där det framgår att det gäller utbetalning från AMF. Du kan bifoga intyget när du är inloggad på Dina sidor. Du behöver ange att vi ska dra mindre i skatt vid varje årsskifte. Varje år i januari hittar du din kontrolluppgift på Dina sidor. Där talar vi om hur mycket pension du fick från AMF förra året och hur mycket skatt vi betalade in.

Logga in till Dina sidor för att ändra hur mycket skatt vi ska dra


Vid dödsfall

Utbetalningen av pension från AMF upphör från och med månaden efter dödsfallet. Om den avlidne har en försäkring med efterlevandeskydd betalas detta ut – annars upphör all betalning. Bor den avlidne i Sverige får AMF reda på dödsfallet via SPAR. För personer bosatta utomlands måste dödsfallet anmälas till oss.


För dig som bor utomlands

Här hittar du information om levnadsintyg, adressändring och skatt 


För dig som vill ha en samlad bild av all din pension

minpension.se kan du se all din intjänade pension, både den allmänna pensionen och tjänstepensionen – oavsett vem som förvaltar pengarna.


Tjänstepension från tidigare arbetsgivare

Många har arbetat inom flera avtalsområden. Tyvärr finns det inte någonstans ett samlat register över var man har jobbat. I stället måste du själv skapa dig en bild av de arbetsgivare du har haft. Beroende på var du har jobbat är det olika ställen du kan kontakta.

Privatanställd arbetare: Avtalspension SAF-LO

Logga in på Dina sidor så ser du vilka privata arbetsgivare som har betalat in pengar till din tjänstepension före 1996.

Gäller det uppgifter om privata anställningar från och med 1996 så är det valcentralen Fora du ska vända dig till.


Privatanställd tjänsteman: ITP och ITPK

AMF har tyvärr inga uppgifter om dina arbetsgivare. Har du varit anställd som tjänsteman inom privata företag så kan du kontakta den valcentral du tillhör för att få att få reda på vilka arbetsgivare på privata företag som har betalat in till din tjänstepension.

Collectum

Valcentralen


Anställd i kommun eller region: AKAP-KR/KAP-KL

AMF har tyvärr inga uppgifter om dina arbetsgivare. Har du arbetat inom kommun eller region så kan du vända dig till pensionshandläggaren inom den kommun eller den region där du var anställd senast. Du kan även kontakta den valcentral du tillhör.

Pensionsvalet

Valcentralen


Statligt anställd: PA 16

AMF har tyvärr inga uppgifter om dina arbetsgivare. Kontakta SPV, Statens Tjänstepensionsverk, för att få besked om dina statliga anställningar.