Så påverkar skatten din pension

Precis som lönen beskattas också pensionen. Hur mycket skatt du betalar beror på hur gammal du är, var du bor och hur stor inkomst du har. Det är bra att komma ihåg att om du jobbar samtidigt som du tar ut pension finns det en större risk att stora delar försvinner i skatt.

Skillnader i skatt för allmän pension och tjänstepension

När du gör din pensionsprognos hos minPension.se är det bruttobelopp som anges, det vill säga före skatt. För den allmänna pensionen betalar du den skattesats som gäller i kommunen där du bor. På tjänstepension drar pensionsbolag och banker 30 procent i skatt. Om du tror att ditt skatteavdrag blir för lågt kan du höja det via Dina Sidor för att undvika kvarskatt.

Kom ihåg!

Om du jobbar och har pension dras det skatt enligt två olika skattekolumner. Skatten blir lägre från 1 januari året du fyller 66 år. Det beror på förstärkt jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag.

Tips!

På minPension.se finns uttagsplaneraren som är ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner och får reda på vad det blir per månad efter skatt. Du kan också göra en skatteuträkning via Skatteverket.

Se även Pensionsmyndighetens räkneexempel på hur senare pension ger lägre skatt.

Dan Adolphson Björck
Om du ser en risk för kvarskatt kan du be Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen att dra mer skatt. Om du omfattas av lägre skatt kan du ansöka om skattejämkning hos Skatteverket. Du får då ett beslut som du kan skicka till Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.

Dan Adolphson Björck,
pensionsekonom