Så förändras månadsbeloppen

Den allmänna pensionen räknas om varje år, vilket innebär att månadsbeloppen går upp och ner eller är oförändrade. Men när det gäller tjänstepensionen har de flesta ett garanterat månadsbelopp, samt ett tilläggsbelopp som kan öka och minska över tid.

Den allmänna pensionen är rörlig

I det allmänna pensionssystemet finns det en inbyggd broms (balansering) som ser till att det inte betalas ut mer pengar än vad som kommer in. Allmän pension följer utvecklingen för svensk ekonomi med viss eftersläpning. Därför spelar bland annat sysselsättningsgraden i landet stor roll, då de som arbetar betalar in pengar till dagens pensionärer. Detta gäller däremot inte garantipensionen eftersom den istället följer prisutvecklingen.

Tjänstepensionen påverkas av börs- och prisutveckling

De flesta pensionsförsäkringar har ett garanterat månadsbelopp. Utöver det garanterade månadsbeloppet finns ett tilläggsbelopp som kan öka eller minska. Tjänstepension av äldre typ (förmånsbestämda pensioner) är ofta kopplad till prisutvecklingen. Medan nyare former av tjänstepension (premiebestämda pensioner) styrs av avkastningen på ditt pensionskapital, det vill säga hur aktier, räntebärande papper och fastigheter utvecklas under året. Det är inte ovanligt att man omfattas av både nyare och äldre former av tjänstepension, där både pris- och börsutveckling spelar in.

Månadsbeloppet – så fungerar det

Fondförsäkring och traditionell försäkring

Om du har fondförsäkring för din tjänstepension så kan du göra fondbyten. Men de flesta har traditionell försäkring och då behöver man inte engagera sig och göra placeringsval själv. När du ansöker om utbetalning för din allmänna pension kan du välja traditionell försäkring för din premiepension eller ha kvar fondförsäkring.

Kort om traditionell försäkring

Kort om fondförsäkring

Kom ihåg!

Om du har bostadstillägg ska du meddela Pensionsmyndigheten om du får ändrad boendekostnad, inkomst eller familjeförhållande.

Dan Adolphson Björck
Om du börjar arbeta igen eller vill ändra din utbetalning så går det bra för den allmänna pensionen. Här kan du göra paus eller ändra utbetalningstakt. Men för tjänstepensionen kan du inte göra dessa ändringar efter att utbetalningen har startat.

Dan Adolphson Björck,
pensionsekonom