Om du flyttar utomlands

Du kan bosätta dig var du vill och få ut din svenska pension. Men om du har en låg pension behöver du vara extra vaksam eftersom rätten till garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd påverkas av var du bosätter dig.

Så fungerar det med skatten

Bosätter du dig utomlands och har pension från Sverige ska du i regel betala en särskild skatt, SINK-skatt, som är på 25 procent. Men skattereglerna i det landet du flyttar till och Sveriges dubbelbeskattningsavtal avgör i slutändan vad den totala skatt blir. Tänk på att du måste vistas stora delar av tiden utomlands för att reglerna ska gälla.

Kom ihåg!

En gång om året behöver du skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen, annars stoppas dina utbetalningar. Du ska även meddela Skatteverket om du bytt adress.

Här kan du läsa mer om utlandsflytt och pension

Att flytta utomlands som pensionär

Dan Adolphson Björck
Att pensionera sig utomlands är något som lockar allt fler. Det kan innebära både varmare klimat och lägre skatt. Det är många som invandrade till Sverige på 60- och 70-talen som flyttar tillbaka till sina gamla hemländer när de blir äldre.

Dan Adolphson Björck,
pensionsekonom