Kort utbetalningstid – tänk på detta

På senare år har det blivit populärt att välja bort den livsvariga utbetalningen för tjänstepensionen. Det beror oftast på att man vill ha pengarna medan man fortfarande mår bra. Men samtidigt är många av oss friska långt efter det att man gått i pension, därför kan det bli en svår ekonomisk omställning när tjänstepensionen upphör helt.

Ofta lever vi längre än vi tror

Ett av argumenten till att man vill ha kort utbetalningstid på sin tjänstepension är att man vill ha en så liten ekonomisk förändring som möjligt. Ett annat är att man kan få bostadstillägg när tjänstepensionen upphör. Men ingen vet hur reglerna för bostadstillägg kommer att ta se ut i framtiden, och i genomsnitt lever vi minst 20 år som pensionär.

Tips!

Funderar du på att ta ut din tjänstepension i förtid är en stark rekommendation att du ta reda på så mycket som möjligt om vad det kan innebära. En bra start är att göra en prognos hos minPension.

Dan Adolphson Björck
Vissa tar ut sin pension på uppmaning av företag som vill placera om deras pensionspengar. För att detta ska bli lönsamt, jämfört med att låta pensionspengarna vara där de är, krävs att avkastningen blir så stor att den täcker ökad skatt och avgifter till bolaget som tar hand om pengarna. I många fall är det en ekvation som är svår att få ihop.

Dan Adolphson Björck,
pensionsekonom