Du kan styra dina utbetalningar

När och hur du går i pension avgör din framtida ekonomi. Du kan pausa utbetalningarna för den allmänna pensionen och för tjänstepensionen har du möjlighet att själv välja utbetalningstiden.

Olika villkor för allmän pension och tjänstepension

Den allmänna pensionen kan du ta ut i full takt eller i fjärdedelar (75, 50 eller 25 procent), med en utbetalning varje månad, livet ut. Du kan också pausa dina utbetalningar när du vill.

För tjänstepensionen är det vanligast med månatliga utbetalningar livet ut, men många pensionsförsäkringar tillåter dig att själv välja utbetalningstiden. Till skillnad från den allmänna pensionen kan du inte pausa utbetalningarna för tjänstepensionen. Det går heller inte att ändra utbetalningstiden efter det att pengarna börjat att betalas ut.

I de flesta fall är det möjligt att få tjänstepension utbetalad samtidigt som du arbetar. Men vid utbetalning av vissa tjänstepensioner finns det före du fyller 65 år krav på att du ska gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt (att utbetalningen av tjänstepension sker i pensioneringssyfte).

Kom ihåg!

  • En grundregel är att man tjänar på att arbeta så länge som möjligt.
  • Om du haft en låg inkomst eller ett kort yrkesliv lönar det sig inte alltid att arbeta efter 65 år. Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd räknas nämligen mot andra inkomster.
  • Många tjänstepensionsavtal gäller bara fram till 65 år. Fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund om vad som gäller för dig.
Dan Adolphson Björck
Att ta ut pension och jobba samtidigt kan påverka rätten till a-kassa och inkomstförsäkring. Risken finns alltså att man får ett sämre skydd vid arbetslöshet. Kontakta din a-kassa om du är osäker på vad som gäller för dig.

Dan Adolphson Björck,
pensionsekonom