AMF

Så här fungerar pensionssystemet

Allmän pension från staten

Allmän pension är den del du får från staten och som du tjänar in när du jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Det är din livsinkomst som räknas och hur hög pensionen blir beror på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, hur det går för dina premiepensions­fonder och för Sveriges ekonomi.

Inkomstpension

En del av din inkomst sätts av till den allmänna pensionen när du betalar skatt. Om du har haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension.

Är du född 1954 eller senare får du allmän pension fullt ut. Är du född 1953 eller tidigare beräknas pensionen delvis efter regler i det gamla pensionssystemet med ATP och folkpension.

Premiepensionen

En liten, men viktig del, av den allmänna pensionen består av premiepensionen. Pengarna placeras i fonder som du själv kan välja. Hur stor premiepensionen blir beror på hur mycket pengar som betalats in och på värdeutvecklingen i de fonder som du har valt.

Det orange kuvertet

I det orange kuvertet som du får från Pensionsmyndigheten varje år kan du se hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension. Där finns också en prognos för hur mycket du kan få ut när du väl blir pensionär.

Tjänstepension från jobbet

Nästan alla har genom sin anställning rätt till tjänstepension. Tjänstepensioner är ett resultat av avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Arbetsgivaren betalar regelbundet in pengar till ett pensionssparande för sina anställda.

Om du under ditt arbetsliv har haft arbeten som hört till olika avtalsområden kan du ha mer än en tjänstepension.

Det finns huvudsakligen fyra olika avtalsområden för tjänstepensioner:

  • Avtalspension SAF-LO - för dig som är privatanställd arbetare.
  • ITP - för dig som är privatanställd tjänsteman.
  • KAP-KL/AKAP-KL - för dig som är anställd i kommun och landsting.
  • PA 03 - för dig som är statligt anställd.

Är du osäker på var du hör hemma bland tjänstepensionerna, kan du fråga facket på din arbetsplats, eller din arbetsgivare. Du är också välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Privat sparande

Privat sparande handlar om den del av pensionen som du själv kan spara till utöver allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är bra att själv spara för att ha en buffert när du går i pension och det finns många olika sätt att spara på.

Hos AMF kan du inte längre starta ett privat pensionssparande

Fr o m 1 januari 2015 kan du som redan har en privat pensionsförsäkring hos AMF inte längre göra nya inbetalningar. Självklart fortsätter vi att förvalta de pengar du redan har sparat hos oss och du kan överblicka ditt sparande på Dina sidor.

Läs mer här