AMF

AMF Fonder

AMF Fonder är ett helägt dotterbolag till AMF som ägs till hälften vardera av Svenskt Näringsliv och LO. Fondbolaget bildades 1997-12-12 och fick tillstånd av Finansinspektionen att utöva fondverksamhet 1998-05-20. Fondbolagets uppgift är att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder.

Fondbolaget är medlem i Fondbolagens Förening och följer svensk kod för fondbolag. Koden är avsedd att främja en sund fondverksamhet och därigenom värna om förtroendet för denna.

Fonderna är öppna för vanligt fondsparande, privat pensionssparande, samt sparande för tjänstepension och premiepension. Kunderna är privatpersoner, institutioner och företag. Vi är det sjätte största fondbolaget i Sverige med ett förvaltat kapital på cirka 86 miljarder kronor (2013-12-31).

Vi vill erbjuda våra sparare enkla och tydliga fondprodukter med god avkastning och låga avgifter. Vi försöker tänka långsiktigt och självständigt - både i vår förvaltning och i hur vi strukturerar vårt fondutbud.

Styrelse
Per Bardh, avtalssekreterare Handels
Anders Bergström, 3:e vice förbundsordförande Kommunal
Peder Hasslev, vice vd/chef Kapitalförvaltning AMF
Johan Sidenmark, vd AMF
Anders Thorstensson, chefsjurist Svenskt Näringsliv
Gunilla Wikman, kommunikationskonsult

Ledning
Gunilla Nyström, vd

Revisor
Anders Bäckström, auktoriserad revisor, KPMG.

Aktiekapital
2 miljoner kronor

Förvaltat kapital
cirka 86 miljarder kronor (2013-12-31)

Adress
AMF Fonder
113 88 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18
Telefon: 08-696 31 00
Fax: 08-696 31 99

Kontakta oss gärna

Ägarfrågor: Anders Oscarsson
Institutionella kunder: Anette Carmelius
Klagomålsansvarig: Per Wiklund

Klagomål

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med oss, vårt bemötande, våra fonder och vår förvaltning. Om du skulle vara missnöjd med någon av våra tjänster ber vi dig skicka e-post eller ett brev till vår klagomålsansvarige Per Wiklund där du beskriver skälet till missnöjet. Han nås på per.wiklund@amf.se alternativt att du skickar ett brev till Frisvar, AMF Fonder, 113 88 Stockholm.

Klagomålsansvarig har till uppgift att snabbt och effektivt säkerställa att berättigade klagomål leder till rättelse. Om inte svar kan lämnas från vår sida inom 14 dagar informeras du inom denna tid om handläggningen av klagomålet.

Intressekonflikt

I händelse av en intressekonflikt som kan komma att påverka fondandelsägarnas intressen negativt kommer fondbolaget att informera om vilka ställningstaganden och åtgärder som fondbolaget har fattat för att hantera konflikten på bästa sätt för fonden och dess fondandelsägare.